Les om hvordan vi behandler dine data

Vår policy

Personvernspolicy

Som en dataansvarlig virksomhet er det viktig for oss å beskytte og verne om personopplysningene vi behandler. Dette fordi vi ønsker å behandle våre kunder og andre som viser interesse for vår virksomhet på best mulig måte. Det er naturligvis også fordi lovgivningen som gjelder beskyttelse av personopplysninger, herunder Personvernsforordningen krever at vi beskytter dine opplysninger på en lang rekke områder, og at vi behandler dem lovlig, rimelig og gjennomsiktig.
Formålet med nærværende personvernspolicy er å beskrive vår behandling av opplysninger om våre kunder. Vi vil derfor gjerne informere om hvilke typer personopplysninger vi behandler, med hvilket formål vi behandler dem, hvor lenge vi behandler dem og hvem vi evt. utleverer dem til.

 

1. Hvem er vi:

 

1.1 Dataansvarliges identitet samt kontaktopplysninger:

 

Facit Bank
Innspurten 13A
0663 Oslo
Org nr: 927 016 966
tel 23 96 88 30
facitbank@facitbank.no
https://www.facitbank.no/

 

1.2 Kontaktinformasjon til vår Databeskyttelsesrådgiver (DPO):


Vi har ansatt en databeskyttelsesrådgiver som hjelper med å sikre høy databeskyttelse i vår virksomhet. Hvis du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, er du alltid velkommen til å kontakte databeskyttelsesrådgiveren.

 

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på følgende måter:

 

- På e-mail: Skriv til: DPO@facitbank.dk. Husk at ordinær e-mail ikke er en sikker kommunikasjon. Skriv ikke noe i din e-mail som er privat eller sensitivt, eller som du for øvrig vil beskytte.

- Ved brev: Skriv til: Facit Bank
Att.: DPO
Innspurten 13A
0663 Oslo

 

2. Formål og lovgrunnlag

 

2.1 Hvilke lover ligger til grunn for vår behandling av personopplysninger?


Vår behandling av personopplysninger baserer seg spesielt på følgende lovgrunnlag:

• Finansforetaksloven
• Finansavtaleloven
• Bokføringsloven
• Hvitvaskingsloven
• Markedsføringsloven
• Personvernforordningen
• Personopplysningsloven

 

2.2 Hva er formålet med og lovgrunnlaget for å behandle personopplysningene?


Vi har følgende formål med- og lovgrunnlag for våre databehandlinger i forhold til nåværende, potensielle og tidligere kunder:

 

• For å kunne behandle og imøtekomme / avslå søknader om kundeforhold i Banken

Lovgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6, stk. 1, litra b) om behandlinger, som er nødvendige i forbindelse med en kontrakt med deg.

• For å kunne behandle og imøtekomme / avslå søknader om kreditt og lån, herunder i forbindelse med betalingsordninger og lignende i Banken

Lovgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6, stk. 1, litra b) om behandlinger, som er nødvendige i forbindelse med en kontrakt med deg.

• For å kunne opprette og administrere lånet ditt i banken, i tilfeller der banken har kjøpt / gjort opp kravet ditt fra en annen kreditor

Lovgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6, stk. 1, litra b) om behandlinger, som er nødvendige i forbindelse med en kontrakt med deg.

• For å kunne administrere våre pågående kundeforhold, inkludert administrering av kontoer og lån samt inndrivelse av lån, og for å kunne svare på dine henvendelser til banken

Lovgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6, stk. 1, litra b) om behandlinger, som er nødvendige i forbindelse med en kontrakt med deg.

• For å kunne oppfylle våre lovgivningsmessige forpliktelser

Lovgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6, stk. 1, litra c) om behandlinger, som er nødvendige for at overholde en rettslig forpliktelse.

• For å kunne markedsføre våre ytelser, herunder direkte markedsføring overfor kommende og eksisterende kunder

Lovgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6, stk. 1, litra f, supplert med markedsføringsloven og personopplysningsloven

• For å kunne dokumentere og administrere våre samtykker.

 

Lovgrunnlaget er personvernsforordningen artikkel 6, stk. 1, litra a om behandlinger som er basert på ditt samtykke.

 

3. Kategorier av personopplysninger

 

Vi behandler følgende typer personopplysninger:

 

3.1 Alminnelige personopplysninger, herunder


• Dine identitets- og kontaktopplysninger herunder navn, adresse, telefonnummer, emailadresse, IP-adresse og dokumentasjon av legitimasjon
• Opplysninger om dine kjøp, herunder bl.a. bestilte eller kjøpte varer, leveringer og betalinger
• Opplysninger om arbeidsforhold, bolig, sivilstatus samt kontonummer
• Opplysninger om reklamasjoner og support
• Dine eventuelle innsigelser overfor Banken
• Opplysninger om dine interesser, som du enten selv har gitt oss, eller som vi kan lese av dine handlinger, f.eks. gjennom dine besøk på våre hjemmesider
• Dine eventuelle samtykker til markedsføring, opprettelse av nettbank, lånebestemmelser o.l. samt eventuelle innsigelser i forhold til Banken
• Opplysninger om våre eventuelle markedsføringstiltak og dine eventuelle svar eller reaksjoner til dette
• Opplysninger om avlevering og åpning mv. av elektronisk markedsføring, herunder om det er klikket inn på linker i meldingene, evt. innsamlet ved bruk av tracking- mekanismer som er innebygd i meldingene
• Opplysninger om kredittvurderinger og betalingsordninger
• Opplysninger om utgifter til husleie, forbruksavgifter, forsikring og andre faste utgifter, inkludert ytelser på eksisterende lån
• Opplysninger om restanser, inkassosaker, dommer og rapporter til kredittopplysningsbyråer
• Opplysninger som inngår i vår korrespondanse med deg
• Opplysninger om din inntekt hentes fra Bisnode (Dun & Bradstreet) og gjeldsopplysninger hentes fra Gjeldsregisteret
• Opplysninger om din eventuelle PEP status

 

3.2 Sensitive personopplysninger


• Vi behandler generelt ikke sensitiv personlig informasjon om våre kunder.


3.3 Personnummer


• Vi behandler opplysninger om ditt personnummer hvis du har eller har hatt et kredittforhold hos oss, eller hvis det er nødvendig for at vi kan gjøre et rettskrav gjeldende.

 

 

4. Cookies

 

Som de fleste andre selskaper bruker Banken cookies for å få Bankens hjemmeside til å fungere. Blant annet hjelper cookies oss med å få oversikt over besøk på hjemmesiden, slik at vi kontinuerlig kan optimalisere og målrette hjemmesiden og våre tjenester til dine behov. En cookie er en liten tekstfil som er lagret i browseren din og brukes til å gjenkjenne enheten din. Ved å samle inn statistisk informasjon om bruken av hjemmesiden, hjelper cookies med å forbedre brukervennligheten. Dermed kan vi gi deg en bedre brukeropplevelse.


Se også Facit Banks cookiepolicy.

 

5. Automatiske beslutninger / profilering

 

Vi bruker delvis automatiske beslutninger som en del av kredittvurderingen vår. Dette betyr at vi bruker personopplysningene som vi samler inn om deg til å lage din (grunnleggende) profil, hvoretter vi bruker dine spesifikke individuelle forhold til å justere profilen slik at kredittvurderingen tilpasses deg personlig. Kredittsystemet beregner ditt disponible beløp basert på informasjonen vi har samlet inn, og foretar en vurdering av din evne til å betale tilbake det lånte beløpet. Deretter vurderes søknaden din av en kredittmedarbeider.


Dersom du får godkjent et lån, vil renten du får tilbud reflektere kredittsystemets vurdering av din kredittverdighet. Dersom det vurderes at ditt disponible beløp ikke er stort nok til å kunne betale tilbake lånet, eller hvis du ikke oppfyller våre grunnleggende krav for å bli kunde, får du automatisk avslag.

 

6. Kategorier av mottakere

 

Dersom det er grunnlag for dette, kan vi videreformidle opplysninger om våre kunder til følgende kategorier av mottakere:
• Skattemyndigheter og andre myndigheter i forbindelse med lovpliktige innrapporteringer.
• Bankforbindelser i forbindelse med innbetalinger eller overføring av betalinger.
• Eksterne rådgivere, vår advokatforbindelse mv.
• Bankens kredittformidlere og samarbeidspartnere, som medvirker til formidling av Bankens utlånsprodukter, samt assisterer med utfylling av lånesøknader
• Våre databehandlere på grunnlag av databehandleravtaler
• Kredittopplysningsbyråer, advarselsregistre og sanktionslister, fx Dun & Bradstreet (Bisnode) og Trapets.
• Inkassopartner i tilfelle mislighold av avtale med Banken

 

7. Hvor stammer dine personopplysninger fra?

 

Mesteparten av informasjonen vi har registrert og behandler om deg er informasjon du selv har gitt til Banken. For lånesøknader kan vi også motta informasjon fra våre kredittformidlere samt informasjon om din gjeld og inntekt fra Dun & Bradstreet.


Du kan lese Dun & Bradstreet personvernspolicy her.

 

8. Samtykker

 

I noen tilfeller vil vår behandling av din informasjon være basert på ditt samtykke.
Et allerede avgitt samtykke kan ifølge lovgivningen alltid trekkes tilbake.
Hvis du velger å trekke tilbake ditt samtykke, påvirker det ikke lovligheten av behandlingene Banken har gjort frem til det tidspunktet du har gitt beskjed til Banken at du trekker tilbake ditt samtykke.
Hvis vi har et juridisk grunnlag for annen behandling enn samtykket for et uavhengig formål - for eksempel lagring av informasjon for å overholde regnskapsreglene eller lovverket generelt - vil denne behandlingen fortsette. En evt. anmodning om tilbaketrekning av samtykke skal skje skriftlig til Banken via nevnte kontaktopplysninger ovenfor.


9. Sletting og oppbevaring

 

Vi oppbevarer dine opplysninger så lenge de er nødvendige i forhold til de formål de er blitt innsamlet, behandlet og oppbevart for. Banken skal oppfylle oppbevaringskravene i den finansielle lovgivning, samt øvrig relevant lovgivning. Vi kan derfor være forpliktet til å oppbevare dine personopplysninger i en periode, selv om du ikke lenger har et kundeforhold i Banken.

Din informasjon lagres i henhold til følgende regler:
• Hvis du er kunde hos oss, vil dine personopplysninger bli lagret i inntil 10 år fra det tidspunktet ditt kundeforhold med oss er avsluttet.
• Dersom du søker om et produkt hos oss, og søknaden din ikke fører til at det opprettes en kontrakt mellom deg og oss, vil vi i utgangspunktet lagre dine personopplysninger i inntil 12 måneder fra det tidspunktet du sendte inn søknaden. Dersom elementer i søknaden din danner grunnlag for en begrunnet mistanke om forsøk på kriminalitet mot Facit Bank, kan vi velge å lagre søknadsdataene dine i inntil 5 år.
• Hvis du er bruker av nettstedet vårt og samtidig verken kunde eller tidligere kunde, lagrer vi informasjonen vi har registrert om deg i inntil 12 måneder fra din siste bruk av nettstedet.

 

 

10. Dine rettigheter

 

Du har etter loven en rekke rettigheter i forhold til vår behandling av informasjon om deg. Du kan benytte deg av dine personopplysningsrettigheter ved å kontakte vår DPO. Kontaktinformasjonen vår finner du øverst i denne policyen i pkt. 1.

 

Når du har bedt om tilgang til informasjon om deg for å få den rettet eller slettet, eller hvis du har motsatt deg vår databehandling, vil vi undersøke om det er mulig å imøtekomme din forespørsel. Vi vil svare på din henvendelse så snart som mulig og senest en måned etter at vi mottar din henvendelse.

 

Dine rettigheter er:
• Rett til å få innsikt i opplysninger (rett til tilgang):
Du har rett til å få innsikt i hvor de opplysningene som vi behandler om deg, stammer fra og hva Banken bruker dem til, samt en rekke ytterligere opplysninger.

 

• Rett til korrigering (rettelse):
Hvis du mener at persondataen vi behandler om deg er unøyaktig, har du rett til å få de endret. Du skal henvende deg til oss og opplyse om hva som er unøyaktig, og hvordan det skal rettes. Vi skal i alle tilfeller ta stilling til om vi mener anmodningen din er berettiget. Når du henvender deg med en anmodning om å få rettet eller slettet dine persondata, undersøker vi om betingelsene er oppfylt og gjennomfører i så fall endringer eller sletting så raskt som mulig.


• Rett til sletting:
Vi sletter generelt persondata når de ikke lengre er nødvendige. I særlige tilfeller har du rett til at få spesifikke opplysninger om deg slettet innen tidspunktet hvor vår alminnelige, generelle sletting inntreffer. Det gjelder f.eks. hvis du trekker tilbake ditt samtykke og vi ikke har et annet grunnlag for å behandle opplysningene eller plikt til at oppbevare opplysningene iht. lovgivningen. Hvis du mener at dine data ikke lengre er nødvendige i forhold til formålet som vi hentet dem inn til, kan du be om å få dem slettet. Du kan også kontakte oss hvis du mener at dine persondata blir behandlet i strid med lovgivningen eller andre rettslige forpliktelser.

 

• Rett til begrensning av behandling:
Hvis du bestrider opplysninger som vi har registrert eller på annet vis behandler, kan du anmode oss om å begrense behandlingen av opplysningene, inntil vi har hatt mulighet til å fastslå om opplysningene er korrekte. Du kan også anmode om begrensning i stedet for sletting, hvis du mener vår behandling av opplysningene er ulovlig, eller hvis du mener vi ikke lengre har bruk for opplysningene, eller hvis du mener dine legitime interesser går foran den dataansvarliges legitime interesser. Hvis du får medhold i at vår behandling skal begrenses, skal vi fremover kun behandle opplysningene med ditt samtykke, eller med henblikk på at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, eller for å beskytte en person eller viktige samfunnsinteresser.

 

• Rett til å overføre opplysninger (dataportabilitet):
Du har rett til at motta persondata du har stilt til rådighet for oss, og de vi har innhentet om deg hos andre aktører på bakgrunn av ditt samtykke. Hvis vi behandler data om deg som ledd i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også rett til å overføre disse persondata til en annen tjenestetilbyder. Du kan også be oss om at få opplysningene sendt direkte fra den dataansvarlige til en annen myndighet eller virksomhet. Hvis du ønsker å bruke din rett til dataportabilitet, vil du motta de personopplysninger du selv har gitt Banken fra oss i et normalt brukt maskinlesbart format.

 

• Rett til innsigelse (protest):
Du har rett til å gjøre innsigelse mot vår behandling av opplysninger om deg. Du kan bruke kontaktopplysningene øverst for å sende en innsigelse. Hvis din innsigelse er berettiget, sørger vi for å opphøre med behandlingen av opplysningene.

 

• Rett til innsikt vedr. automatiserte avgjørelser herunder profilering:
Når det foretas en automatisk avgjørelse som skjer utelukkende ved bruk av it-systemer, har du mulighet for å få innsikt i hvordan en sånn avgjørelse er truffet og konsekvensene av behandlingen. På samme måte du har mulighet for at få en manuell behandling av en eventuell automatisk vurdering.

 

• Rett til å få informasjon om nye formål:
Dersom vi ønsker å bruke opplysninger om deg til et annet formål enn formålet som vi tidligere har opplyst overfor deg, f.eks. i denne personvernspolicyen, har du rett til å få informasjon om dette innen vi viderebehandler opplysningene til et annet formål.

 

11. Klage over databehandling

 

Hvis du ikke er tilfreds med vår behandling av dine data, kan du kontakte vår DPO, så vi har mulighet for å rette opp på forholdet. Kontaktopplysninger er angitt under pkt. 1.2.

 

Hvis du ikke er tilfreds med vårt svar, har du mulighet for å klage til Datatilsynet. Det gjelder generelt at hvis du er utilfreds med måten dine personlige opplysninger er blitt behandlet på, kan du klage til Datatilsynet, som deretter undersøker saken og treffer en avgjørelse.

 

Du finner datatilsynets kontaktopplysninger på www.datatilsynet.no

 

Denne personvernspolicyenerstatter alle tidligere versjoner. Utover det forbeholder Banken seg rett til å oppdatere og endre denne policyen.


Odense den 30.01.2024