Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Facit Bank Norge er underlagt Åpenhetsloven, en lov som bygger på FN’s veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter samt OECD’s retningslinjer for flernasjonale selskaper.

 

Det betyr at vi aktivt skal arbeide for å påse og fremme at menneskerettigheter blir ivaretatt og at alle involverte medarbeidere i leverandørkjeden vår tilbys anstendige arbeidsforhold.

 

Åpenhetsloven i Norge trådte i kraft 1. juli 2022. Den gir Facit Bank Norge en informasjonsplikt knyttet til vårt eget og våre leverandørers forebyggende arbeid med å unngå brudd på menneskerettigheter og arbeidsvilkår slik de er definert av FN og OECD. Vårt forebyggende arbeid innebærer at vi fortløpende vil gjennomføre aktsomhetsvurderinger av vår egen virksomhet samt overfor våre leverandører og samarbeidspartnere, i tråd med lovens intensjoner og krav.

 

I tråd med lovens krav vil dessuten årlig oppdatere informasjonen om hvordan vi arbeider med Åpenhetsloven og om resultatene av våre aktsomhetsvurderinger. Du kan lese vår siste rapport her.

 

Skulle du ha spørsmål til vårt arbeid med Åpenhetsloven, er du velkommen til å sende oss en e-post på denne adressen, facitbank@facitbank.no.

 

Skulle du ha opplysninger du mener vi bør kjenne til, både hva gjelder vår egen virksomhet eller våre leverandører, hører vi gjerne fra deg. Du kan sende slik informasjon og ev. dokumentasjon til e-postadressen ovenfor. Ønsker du å være anonym, kan meldingen sendes fra en anonym e-postadresse eller alternativt som ordinær post, men da uten opplysninger om avsender, til vår postadresse, Innspurten 13A, 0663 Oslo.