Ønsker du å klage?

Klagebehandling

Klagebehandling

At du er fornøyd er viktig for oss og vi setter pris på tilbakemeldinger slik at vi har mulighet til å forbedre oss. Dersom du ønsker å fremme en klage, ber vi om at du i første omgang tar kontakt med vår kundeservice per e-post facitbank@facitbank.no eller på telefon 23968830. I de fleste tilfeller vil du kunne få en utdypende forklaring allerede her. Forslag til forbedringer kan også sendes til overnevnte e-post eller telefon.

 

Ønsker du å klage?


Vi ber om at klager helst sendes skriftlig. På denne måten har vi bedre oversikt over hva som klages på og vi kan gi best mulig tilbakemelding deretter.
Dersom du ikke er fornøyd med utfallet av din dialog med oss, har du mulighet til å klage til Bankens klageansvarlige. Dette kan du gjøre ved å sende en e-post til klageansvarlig@facitbank.dk.

 

Andre klagemuligheter


Om Facit Bank sin klageansvarlige avviser din klage, eller du er ikke fornøyd med utfallet, har du mulighet til å klage videre til Finansklagenemda.


Kontakt:
Finansklagenemnda
Pb. 53 Skøyen
0212 Oslo
https://www.finkn.no/

 

Du kan også benytte deg av Europakommisjonens online klageportal. Dette er spesielt relevant hvis du er bosatt i et annet EU-land. Klager du gjennom klageportalen http://ec.europa.eu/odr, referer du til klageansvarlig@facitbank.dk.