Godtgjørelsesutvalget

Godtgjørelsesutvalget

Banken har ikke opprettet et godtgjørelsesutvalg, da Banken har mindre enn 1000 ansatte, som er grensen for når det skal opprettes et godtgjørelsesutvalg etter finansvirksomhetsloven § 77 c.

 

Les Bankens lønnspolicy