Opplysninger om utvalg og policies

Opplysninger om utvalg og policies

Lov om finansiell virksomhet, § 80 c, stk. 1, tilsier at en bank skal gi forskjellige opplysninger på sin hjemmeside. Det vil vi naturligvis gjerne følge i Facit Bank A/S og derfor kan du finne opplysninger ved å klikke på de respektive linkene.