Styret

Styret

Bestyrelsen består af:

 

Formand Ole Michael Friis

 

Bestyrelsesmedlem i:

 

• Habico Holding A/S
• MICA Holding A/S
• European Properties A/S
• Munck Gruppen A/S
• Lillebælt Gruppen A/S
• Center-Byg Odense A/S
• Thorn Norge Finans AS

 

Øvrige hverv:

 

• Odense Økonomirådgivning v/Ole Michael Friis

 

Næstformand Nicoline Erika Hyldahl

 

Øvrige hverv:

 

• Jørgen Schou Holding A/S

 

Bestyrelsesmedlem Jørn Tolstrup Rohde


Bestyrelsesmedlem i:

• 3C Groups A/S

• Sund og Bælt Holding A/S
• Green Food Holding A/S
• Blue Ocean Robotics Holding ApS
• Løgismose Meyers Group ApS
• Marius Pedersen Holding ApS

 

Øvrige hverv:

 

• Åbrinken 15 ApS
• Alexandragade 5A ApS
• MRM Cortex 5A-5F ApS
• MRM Cortex 9A-9F ApS
• 3C Cortex 5A-5F ApS
• MRM 2016 Holding ApS

 

Bestyrelsesmedlem Poul Jørgensen

Bestyrelsesmedlem i:

• Karvil Biler A/S

 

Øvrige hverv:

 

• P.advizing v/Poul Jørgensen

 

Bestyrelsesmedlem Peter Schak Larsen

 

Bestyrelsesmedlem i:

 

• Marius Pedersen Holding A/S
• C.C.N. Holding A/S
• Saan Holding A/S
• Sygeforsikringen “Danmark”, G/S

 

Øvrige hverv:

 

Ingen.

 

Der er i Banken afsat ressourcer til uddannelse af bestyrelsen. Siden efteråret 2019 gennemgik alle i bestyrelsen et uddannelsesforløb for bestyrelsesmedlemmer i den finansielle sektor. Udover det, så tilrettelægger Banken løbende undervisning og bestyrelsesseminarer, ligesom bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at deltage i relevante eksterne kurser.