Styret

Styret

Styret består av:

 

Styreleder Ole Michael Friis

 

Styremedlem i:

 

• Habico Holding A/S
• MICA Holding A/S
• European Properties A/S
• Munck Gruppen A/S
• Center-Byg Odense A/S
• Thorn Norge Finans AS

 

Øvrige verv:

 

• Odense Økonomirådgivning v/Ole Michael Friis

 

Nestleder Nicoline Erika Hyldahl

 

Øvrige verv:

 

• Jørgen Schou Holding A/S

 

Styremedlem Jørn Tolstrup Rohde

 

Styremedlem Mette P. Overgaard

 

Styremedlem i:

• Karvil Biler A/S

 

Øvrige verv:

 

• P.advizing v/Poul Jørgensen

 

Styremedlem Peter Schak Larsen

 

Styremedlem i:

 

• Marius Pedersen Holding A/S
• C.C.N. Holding A/S
• Saan Holding A/S
• Sygeforsikringen “Danmark”, G/S

 

Øvrige verv:

 

Ingen.

 

Banken har avsatt ressurser til utdannelse av styret. Siden høsten 2019 gikk alle i styret gjennom et utdannelsesforløp for styremedlemmer i den finansielle sektor. Utover det, så tilrettelegger Banken løpende undervisning og styreseminarer, og styremedlemmene oppfordres til å delta i relevante eksterne kurs.

 

Se oppfølging vedrørende anbefalingene For God Selskapsledelse 2019


Se Finansdanmarks Ledelseskodeks